Tjänster

Fogning

 

Vi utför fogning och mjukfogning av fönster, dörrar, våtrum, partier inomhus och utomhus, samt rörelsefog mellan betongelement vid nyproduktion och ombyggnad.
Fog & Brandskydd AB arbetar även med kompletta nybyggnationer.

 

Brandskydd

 

Brandskydd i form av brandtätning och brandfogning görs för maximal brandsäkerhet. Ett bra brandskydd är ett måste för att eld och heta rökgaser inte ska spridas under eldsvåda. Vi utför brandtätning runt genomföringar samt hål, vilka tätas i aktuella brandcellsväggar. Brandtätningen anpassas efter angiven brandklass så att maximal brandsäkerhet uppnås i fastigheten.

 

Brandtätning och brandfogning av:

•Flexslang, el-, avlopps, kabel- och ventilationsrör med mera.

•Tätning av branddörr och brandpartier med branddrev och brandfogmassa.

•Större genomföringar och lagningar.

 

Vi lämnar alltid fullständig digital brandskyddsdokumentation efter genomförd egenkontroll av ditt brandskydd.

 

Fogning och brandskydd – konsultation

 

Kontakta Fog & Brandskydd AB för en konsultation inom fogning och brandtätning. Vi ger dig förslag på förbättringar, diskuterar ditt passiva brandskydd och andra lösningar utifrån dina behov.

 

Kontakta oss för mer information kring fogning och brandskydd!

 

 

Tätningar och skumtätningar

 

Vi hjälper dig med tätningar och skumtätningar av t ex prefab, fönster och dörrar samt tätningar av betongskarvar och rörgenomföringar.

 

Ljudtätningar

 

Vid ljudtätningar ställs det höga krav på ljudisolering för att förebygga spridning av ljud, resonans och buller mellan olika rum, avdelningar och våningsplan. Vi utför även ljudtätning för att förhinda externa ljud att tränga in i fastigheten. Vänd dig till oss för ljudtätningar av lokaler som förhörsrum, skolor, hotellrum, samtalsrum, konferensrum och sammanträdesrum.

 

Omfogning och fogrenovering

 

Omfogning är nödvändig när fogen inte längre upprätthåller sin fulla funktion. Vi hjälper dig med att foga om och renovera dina fogar för att förhindra att fukt tränger in i väggar då din fastighet kan drabbas av fuktskador.

 

Husfasad  med glasparti Olympia fogning Helsingborg
Fogning mjukfog trappa utomhus Malmö
Ljudtätning Brandtätning konferensrum Malmö
brandtätning med brandskiva brandisolering Lund
Brandtätning brandcell schakt Ängelholm Skåne
brandfogning isolerade rör Ängelholm
brandskyddsdokumentation ritning digital Lund

Fog & Brandskydd AB Helsingborg     

Per Jonassen                     

mobil: 0703-29 99 10                            per@fogbrandskydd.se

Fog & Brandskydd Helsingborg - Fogning Brandtätning

© Fog & Brandskydd Jonassen AB Helene Wikfalk 2020 All rights reserved